Η καθυστέρηση της γλωσσικής ανάπτυξης αποτελεί ένα σημείο που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής από την οικογένεια, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος ύπαρξης κάποιας διαταραχής. Σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαία η έγκαιρη αξιολόγηση του παιδιού από λογοθεραπευτή, προκειμένου είτε να αποκλείσει την περίπτωση ύπαρξης κάποιας διαταραχής είτε να εντάξει άμεσα το παιδί σε λογοθεραπευτικό πρόγραμμα με σκοπό την αποκατάσταση των δυσκολιών.

Στην περίπτωση δε που η καθυστέρηση στη γλωσσική ανάπτυξη οφείλεται σε κάποια διαταραχή και το παιδί δε λάβει έγκαιρα την κατάλληλη υποστήριξη, τα προβλήματα στον λόγο όχι μόνο ενδέχεται να ενταθούν, δυσχεραίνοντας έτσι την αποκατάστασή τους, αλλά ενδέχεται να επιφέρουν επιπλέον δευτερογενή προβλήματα σε άλλους τομείς της ανάπτυξης, όπως σε ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο (μειωμένη αυτοεκτίμηση, άγχος, επιθετικότητα, ελλείμματα στην κοινωνική αλληλεπίδραση, κ.ά.), αλλά και σε μαθησιακό επίπεδο (δυσκολίες στην ανάγνωση, στη γραφή, στην παραγωγή γραπτού λόγου, κ.ά.).

Συνοψίζοντας, τα προβλήματα στον λόγο και στην ομιλία που οφείλονται σε κάποια διαταραχή δεν παρέρχονται μόνα τους και χρήζουν έγκαιρης λογοθεραπευτικής παρέμβασης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η υγιή ανάπτυξη του παιδιού.