Η Ειδική Αγωγή αποτελεί μία ευρεία επιστημονική περιοχή που προσεγγίζεται από διάφορες επιστήμες με σκοπό την ολιστική προσέγγιση των αναγκών του παιδιού και απώτερο στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξή του. Επομένως, στο πλαίσιο της Ειδικής Αγωγής δρουν διάφοροι επιστήμονες, όπως Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Ψυχολόγοι, Ειδικοί Παιδαγωγοί, κ.ά.

Το «Μαθησιακό» ή «Ψυχοπαιδαγωγικό» Πρόγραμμα, όπως συνήθως αποκαλείται, αφορά την αποκατάσταση των δυσκολιών που εμφανίζουν στη μάθηση παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.