Το Πρόγραμμα Αποκατάστασης Δυσκολιών στη Μάθηση στοχεύει ακριβώς στο να απαλλαγεί το παιδί από την πίεση που υφίσταται δυσκολευόμενο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σχολικής μάθησης. Αφετέρου, ένα κύριο μέλημά μας κατά τον σχεδιασμό των παρεμβάσεων αποτελεί η μάθηση να λαμβάνει τόπο με παιγνιώδη τρόπο και επομένως να αποτελεί για τους μαθητές μία ευχάριστη διαδικασία.