Η συχνότητα των συνεδριών εξαρτάται από την ένταση των δυσκολιών. Σε κάθε περίπτωση η συστηματικότητα αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα επιτυχίας των προγραμμάτων. Οι ειδικοί παιδαγωγοί του Κέντρου θα σας ενημερώσουν κατά την πρώτη συνάντηση σχετικά και από κοινού θα ορίσετε τη συχνότητα.