Σε γενικές γραμμές, όπως προαναφέρθηκε, η ψυχοθεραπεία απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο που επιθυμεί να γνωρίσει τον εαυτό του και να προσανατολίσει τη ζωή του σε μία θετικότερη κατεύθυνση.

Ωστόσο, υπάρχουν συμπεριφορές που εκδηλώνονται και επηρεάζουν τη λειτουργικότητα και την ποιότητα ζωής του ανθρώπου και για τις οποίες θα ήταν σκόπιμο κανείς να απευθυνθεί σε ειδικό ψυχικής υγείας. Ενδεικτικές συμπεριφορές είναι οι ακόλουθες:

  • Βίωση συναισθημάτων θλίψης, μοναξιάς και επίμονη αίσθηση του ανικανοποίητου

  • Διατροφικές δυσκολίες που συνοδεύονται από έντονες αυξομειώσεις του βάρους

  • Έντονο άγχος που επηρεάζει την καθημερινή ζωή του ατόμου

  • Δυσκολίες στις κοινωνικές συναναστροφές, κ.ά.