Στο Κέντρο μας τα Προγράμματα Αποκαταστάσης Δυσκολιών στη Μάθηση αναλαμβάνουν αποκλειστικά Δάσκαλοι Ειδικής Αγωγής με ανώτατες σπουδές και εξειδίκευση σε όλες τις μεθόδους παρέμβασης. Καθώς πιστεύουμε ότι ο ειδικός που αναλαμβάνει την εφαρμογή των Προγραμμάτων είναι σκόπιμο να έχει γνώση και επαφή με τη σχολική πραγματικότητα, οι Ειδικοί Παιδαγωγοί του Κέντρου μας αποτελούν επιστήμονες που έχουν εργαστεί σε διάφορες δομές Ειδικής Αγωγής ( Παράλληλη Στήριξη και Τμήματα Ένταξης Γενικών Σχολείων, Ειδικά Σχολεία, ΚΕΣΥ) και έχουν μεταφέρει τη γνώση και την εμπειρία τους στο έργο τους στα πλαίσια του Κέντρου.