Την ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών και των εφήβων αναλαμβάνουν ειδικοί ψυχικής υγείας (ψυχίατροι και ψυχολόγοι) με εξειδίκευση στην υποστήριξη ατόμων παιδικής και εφηβικής ηλικίας.