Τα λογοθεραπευτικά προγράμματα εφαρμόζονται αποκλειστικά από λογοθεραπευτές με άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Οι λογοθεραπευτές του Κέντρου μας είναι άρτια εξειδικευμένοι, έχοντας παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων και εκπαιδεύσεων, και διαθέτουν πολυετή εμπειρία στον χώρο των ειδικών θεραπειών.