Αρχικά ο σκοπός του Κέντρου Μελέτης είναι η προετοιμασία των σχολικών καθηκόντων και η εμπέδωση της ύλης. Στο Κέντρο μας δεν αποσκοπούμε απλώς στη διεκπεραίωση των σχολικών καθηκόντων, ώστε οι μαθητές να είναι προετοιμασμένοι για την επόμενη ημέρα. Μας αφορά ιδιαίτερα οι μαθητές μας να εμπεδώνουν τη σχολική ύλη και να κατακτούν τους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος, ώστε να βιώνουν τη χαρά της μάθησης. Για τον σκοπό αυτό,  πέραν της προετοιμασίας των μαθημάτων, προβλέπεται πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία για την αντιμετώπιση τυχόν δυσκολιών.

Κύριος στόχος του Κέντρου μας  αποτελεί επιπλέον η ανάπτυξη των οργανωτικών δεξιοτήτων των μαθητών μας. Επιδιώκουμε επομένως ο μαθητής μας -από μικρή ηλικία- να μάθει πώς να οργανώνει τον χρόνο του, πώς να μελετά αποδοτικά τα μαθήματά του, να αυτοαξιολογείται εντοπίζοντας τις δυνάμεις και τις αδυναμίες του, ώστε τελικά να κατορθώσει να αναλάβει ο ίδιος την ευθύνη της μάθησής του.

Τέλος, αναπόσπαστο μέρος της στοχοθεσίας μας αποτελεί η προαγωγή της ψυχικής υγείας των μαθητών μας μέσω της διαρκούς ενθάρρυνσης και της επιβράβευσης των προσπαθειών, της τόνωσης της αυτοπεποίθησής τους, της καλλιέργειας της συμπεριφοράς τους και της προαγωγής της κοινωνικοποίησης.