Η επικοινωνία είναι μια από τις βασικότερες ανάγκες του ανθρώπου. Μέσω του λόγου και της επικοινωνίας, ανταλλάσουμε τις σκέψεις  και τις ιδέες μας, εκφράζουμε τα συναισθήματά μας και τις επιθυμίες μας. Ο λόγος είναι ένα από τα  πολυτιμότερα μέσα που διαθέτει ο άνθρωπος και συνδέεται άμεσα με τη προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Δεδομένης της σπουδαιότητας της σωστής επικοινωνίας, ο ρόλος του λογοθεραπευτή  είναι πολύ σημαντικός σε περιπτώσεις που παρατηρούνται δυσκολίες.