Ο χρόνος ολοκλήρωσης των σχολικών καθηκόντων δε γίνεται να προβλεφθεί, καθώς εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Ωστόσο, στο Κέντρο μας έχουμε φροντίσει ο χρόνος παραμονής των μαθητών να είναι επαρκής για την ολοκλήρωση των σχολικών καθηκόντων, χωρίς να επέρχεται κόπωση και να επηρεάζεται τελικώς αρνητικά η σχολική επίδοσή.

Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης, προβλέπεται η παροχή ενισχυτικής διδασκαλίας για τη βαθύτερη εμπέδωση της ύλης. Για τον σκοπό αυτό αξιοποιούμε επιπλέον εξειδικευμένο υλικό που απευθύνεται αποκλειστικά στις ανάγκες του μαθητή μας. Επιπλέον, επιδιώκεται η τακτή επανάληψη της ύλης, ώστε να επιτυγχάνεται η βαθύτερη εμπέδωση και η κάλυψη τυχόν κενών. Τέλος, σε περίπτωση που υπάρχει επιπλέον ελεύθερος χρόνος, οργανώνονται ευχάριστες και παιγνιώδεις δραστηριότητες που στοχεύουν στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων των μαθητών μας.