Ο χρόνος παρατήρησης βελτίωσης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως την ένταση των δυσκολιών, το πόσο έγκαιρα έλαβε έναρξη η παρέμβαση, τη συστηματικότητα της παρέμβασης, τη συνεργασία της οικογένειας, κ.ά.

Επομένως, ένα λογοθεραπευτικό πρόγραμμα που αφορά ήπιες δυσκολίες του λόγου και έχει εξασφαλίσει τις υπόλοιπες συνθήκες επιτυχίας αναμένεται να ολοκληρωθεί σε σύντομο χρόνο. Ωστόσο, υπάρχουν λογοθεραπευτικά προγράμματα που αναμένεται να διαρκέσουν για αρκετό χρόνο. Σε κάθε περίπτωση κριτήριο επιτυχίας ενός προγράμματος αποτελεί η επίτευξη διαρκούς προόδου.