Στα πλαίσια των Προγραμμάτων Αποκατάστασης Δυσκολιών στη Μάθηση καλλιεργούνται σύνθετες δεξιότητες, επομένως η αποκατάσταση των δυσκολιών ενδέχεται να απαιτεί αρκετό χρόνο. Ωστόσο, η επίτευξη προόδου είναι άμεσα παρατηρήσιμη μέσω της επίτευξης των βραχυπρόθεσμων στόχων.