Το σώμα μας έχει 7 αισθητηριακά συστήματα (Ακοή, Όραση, Όσφρηση, Γεύση, Αφή, το Αιθουσαίο που έχει σχέση με την έλξη της βαρύτητας και της κίνησης του κεφαλιού στον χώρο, το ιδιοδεκτικό που έχει σχέση με τη στάση του σώματος και την κίνηση), όπου εάν ένα ή παραπάνω από αυτά υπολειτουργεί τότε το παιδί χρήζει παρέμβασης της αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Επίσης, εργοθεραπευτική παρέμβαση μέσω της μεθόδου της αισθητηριακής ολοκλήρωσης εφαρμόζεται όταν το παιδί έχει διαταραχή στην αισθητηριακή ρύθμιση, η οποία σχετίζεται με το επίπεδο εγρήγορσης που μπορεί να είναι υψηλό ή χαμηλό (υπερκινητικό / παθητικό).

Παραδείγματα:

Όταν ένα παιδί είναι ευαίσθητο στους ήχους και κλείνει τα αυτιά του ή αποσπάται εύκολα από αυτούς, όταν ένα παιδί αποφεύγει ή αναζητά επίμονα να πιάνει κάποιες υφές ή δείχνει να μην αντιλαμβάνεται την αίσθηση του πόνου και της θερμοκρασίας, όταν ένα παιδί φαίνεται να είναι αδέξιο στις κινήσεις του ή να συγκρούεται και να σπρώχνει, όταν ένα παιδί δεν έχει καλή ισορροπία και εμφανίζει κακή στάση σώματος ή φόβο για κινητικές δραστηριότητες, όταν ένα παιδί είναι πολύ ευαίσθητο σε φώτα και κλείνει τα μάτια του ή δυσκολεύεται να βρει αντικείμενα σε μη οργανωμένο περιβάλλον π.χ. μέσα σε ένα ακατάστατο συρτάρι, όταν ένα παιδί είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο σε οσμές και γεύσεις, όταν ένα παιδί είναι υπερκινητικό ή πολύ παθητικό και ήσυχο.