Κατά τη διάρκεια της σχολικής σας ζωής θα ήρθατε σίγουρα αντιμέτωποι με μαθητές που χαρακτηρίζονταν από τον περίγυρο τους ως «τεμπέληδες», «ζωηροί και απείθαρχοι» ή ως «αυτοί που δεν παίρνουν τα γράμματα…». Πιθανώς, οι μαθητές που έλαβαν αυτούς τους χαρακτηρισμούς να οδηγήθηκαν σε σχολική αποτυχία και στη συνέχεια να αντιμετώπισαν δυσκολίες στην κοινωνική και επαγγελματική τους ζωή.

Σήμερα γνωρίζουμε ότι οι παραπάνω χαρακτηρισμοί δεν υπήρξαν μόνο άστοχοι αλλά ακόμη και επικίνδυνοι για την υγιή ανάπτυξη του ατόμου, καθώς έχουμε τη δυνατότητα πολλά από τα εν λόγω χαρακτηριστικά να τα κατηγοριοποιήσουμε και εν συνέχεια να παρέμβουμε αποτελεσματικά για την αντιμετώπισή τους με σκοπό την απρόσκοπτη πρόοδο του ατόμου.  Η Ειδική Αγωγή εδράζεται στην παραδοχή ότι όλα τα άτομα είναι ικανά προς μάθηση αρκεί να τους παραχθεί η κατάλληλη εκπαιδευτική υποστήριξη.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Αποκατάστασης Μαθησιακών Δυσκολιών σχεδιάζεται και εφαρμόζεται ένα εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που στηρίζεται στις δυνάμεις του παιδιού και στοχεύει στην αποκατάσταση των δυσκολιών στη μάθηση και επομένως στην επιτυχή ένταξη του μαθητή στο σχολικό και κοινωνικό του περιβάλλον.

Σε αδρές γραμμές προτείνεται η ένταξη σε Πρόγραμμα Αποκατάστασης των Μαθησιακών Δυσκολιών  σε μαθητές που παρουσιάζουν:

  • Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (Δυσαναγνωσία, Δυσορθογραφία, Δυσαριθμησία)

  • Νοητική Υστέρηση

  • Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)

  • Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ), κ.ά.