Όπως προαναφέρθηκε ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ των παιδιών στα στάδια της γλωσσικής τους ανάπτυξης, καθώς το κάθε παιδί έχει ένα δικό του προσωπικό ρυθμό γλωσσικής ανάπτυξης. Ωστόσο, στην περίπτωση που παρατηρείται σημαντική καθυστέρηση βάσει του αναμενόμενου για τη χρονολογική του ηλικία ή που τα ελλείμματα στον λόγο συνδέονται με ελλείμματα σε άλλους τομείς της ανάπτυξης (σωματική, κοινωνική, συναισθηματική, κτλ.) είναι σκόπιμο να απευθυνθείτε σε ένα λογοθεραπευτή, προκειμένου να αξιολογήσει το παιδί και να εκτιμήσει εάν χρειάζεται να ενταχθεί σε λογοθεραπευτικό πρόγραμμα αποκατάστασης των δυσκολιών.