Η ψυχοθεραπεία απευθύνεται αφενός στους ανθρώπους που αισθάνονται ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε ψυχολογικό επίπεδο και αφετέρου σε κάθε άνθρωπο που επιθυμεί να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του και να βελτιώσει –μέσα από την προσωπική του ανάπτυξη- την προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική του ζωή.

Είναι εσφαλμένη η πεποίθηση ότι η ψυχοθεραπεία απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε άτομα που αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα. Η ψυχοθεραπεία μπορεί να οδηγήσει κάθε άνθρωπο που επιθυμεί στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του.