Ο χρόνος ολοκλήρωσης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως την ένταση των δυσκολιών, τον χρόνο έναρξης της αποκατάστασης, τη συνεργασία των εμπλεκόμενων μελών, κ.ά.

Στο πλαίσιο αυτό μαθητές με ήπιες δυσκολίες ενδέχεται να ολοκληρώσουν το Πρόγραμμα σε σύντομο χρόνο και μαθητές με δυσκολίες να χρειαστούν υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια της σχολικής ζωής τους. Πιστεύουμε ότι βασικό μέλημα όλων οφείλει να αποτελεί  όχι τόσο η λήξη του Προγράμματος όσο η διαρκή εξέλιξή του, που σηματοδοτείται από την επίτευξη της διαρκούς προόδου του παιδιού και την επιτυχή ανταπόκριση στις εκάστοτε απαιτήσεις στη μάθηση.