Τα παιδιά στην καθημερινότητά τους έρχονται συχνά αντιμέτωπα με γεγονότα και καταστάσεις που τους προκαλούν συναισθηματική πίεση και ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργικότητά τους στο οικογενειακό, κοινωνικό και σχολικό τους  περιβάλλον. Η ψυχολογική υποστήριξη ανταποκρίνεται στις ανάγκες του νεαρού ατόμου που βρίσκεται αντιμέτωπο με τη βίωση αρνητικών συναισθημάτων, τα οποία επιδρούν αρνητικά στη ψυχική του υγεία.

 Ενδεικτικά ορισμένες περιπτώσεις που η ψυχολογική υποστήριξη θα μπορούσε να φανεί ωφέλιμη για τα παιδιά και τους εφήβους είναι: δυσκολίες στην οικογενειακή και σχολική ζωή, δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, έντονο άγχος, βίωση πένθους και άλλων ψυχοτραυματικών γεγονότων, κ.ά.