Η Θεραπεία Συμπεριφοράς εφαρμόζεται από ψυχολόγο σε παιδιά και εφήβους , είτε με προβλήματα συμπεριφοράς, -όπως επιθετική συμπεριφορά, δυσκολία στη συνεργασία και συνεπώς διαταραγμένες σχέσεις με την οικογένεια και το κοινωνικό περιβάλλον- είτε με χαμηλή αυτοπεποίθηση και συναισθηματικές δυσκολίες. Επίσης, εφαρμόζεται σε περιπτώσεις φοβιών, άγχους, τραυλισμού κ.ά

Η Θεραπεία Συμπεριφοράς, η οποία αποτελεί κομμάτι της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας, βασίζεται σε θεραπείες μάθησης και επικεντρώνεται στην τροποποίηση της συμπεριφοράς.

Λειτουργεί συνήθως συνδυαστικά με τη Συμβουλευτική Γονέων, αφού τις περισσότερες φορές εμπλέκεται όλη η οικογένεια.

Αρχικά ο ψυχολόγος λαμβάνει ένα λεπτομερές ιστορικό από τους γονείς και την πρώτη συνάντηση με το παιδί. Ο ψυχολόγος στην πορεία των συναντήσεων θα προσπαθήσει να εντοπίσει τα πρωτογενή και δευτερογενή αίτια της συμπεριφοράς και να κρίνει αν χρειάζεται κάποια άλλη συνδυαστική θεραπεία. (π.χ εργοθεραπεία ή ειδικό μαθησιακό).

Μέσα από τις ατομικές συνεδρίες δίνεται η ευκαιρία στο παιδί να εκφραστεί, να εκτονωθεί και να υιοθετήσει νέες αποδεκτές συμπεριφορές έκφρασης.

Στα μικρότερα παιδιά η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει διάλογο και παιχνίδι , ενώ στους εφήβους  εξελίσσεται κυρίως μέσω συζήτησης, καθώς η αλλαγή επιχειρείται συνειδητά.