Η Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την αποκατάσταση των διαταραχών:

  • Λόγου, δηλαδή την ευρύτερη λεκτική επικοινωνία, είτε προφορική είτε γραπτή.

  • Ομιλίας, δηλαδή την άρθρωση και τη ροή του λόγου.

  • Φωνής, δηλαδή την αλληλεπίδραση του φωνητικού συστήματος του λάρυγγα και των φωνητικών χορδών.

  • Κατάποσης.