Η Εργοθεραπεία είναι επιστήμη υγείας που μέσω της χρήσης στοχοκατευθυνόμενων δραστηριοτήτων, δηλαδή δραστηριότητες με συγκεκριμένο στόχο ανάλογα με τα ελλείμματα του κάθε παιδιού, προάγει την ανεξαρτησία και τη λειτουργικότητα του παιδιού στους τομείς της αυτοφροντίδας, της σχολικής απόδοσης,της κοινωνικότητας και του παιχνιδιού. Ο Εργοθεραπευτής -κατόπιν αξιολόγησης του παιδιού που γίνεται είτε μέσω της κλινικής παρατήρησης είτε με τη χρήση σταθμισμένων αξιολογητικών εργαλείων- είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία εξατομικευμένου θεραπευτικού προγράμματος, έτσι ώστε το παιδί να φτάσει στο μέγιστο λειτουργικό δυναμικό.