Οι ομάδες συναισθηματικής ανάπτυξης απευθύνονται σε συνομήλικα παιδιά ή εφήβους. Μέσα από τις ομάδες συναισθηματικής ανάπτυξης δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να αλληλοεπιδράσουν, να συνεργαστούν και να εκφραστούν. Παράλληλα, εκπαιδεύονται στον χειρισμό και στην έκφραση των συναισθημάτων τους . Μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τη συμπεριφορά τους αλλά και την επίδραση της στο περιβάλλον τους. Επίσης, μέσω των ομάδων συναισθηματικής ανάπτυξης δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να λαμβάνουν πρωτοβουλίες, ενισχύεται η αυτοπεποίθησή τους και επιτυγχάνεται η γενίκευση της επιθυμητής συμπεριφοράς στο κοινωνικό περιβάλλον.