Στο Κέντρο Μελέτης υποστηρίζονται και μαθητές που εμφανίζουν δυσκολίες στη μάθηση, καθώς το εκπαιδευτικό προσωπικό είναι εξειδικευμένο στην αντιμετώπισή τους. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί του Κέντρου Μελέτης βρίσκονται σε στενή συνεργασία με τους υπόλοιπους θεραπευτές τους Κέντρου, ώστε μέσω της ολιστικής θεώρησης των αναγκών των μαθητών να επιτυγχάνονται τα βέλτιστα αποτελέσματα κατά τη μαθησιακή διαδικασία.

Ωστόσο, οφείλει να επισημανθεί, ότι ο τρόπος εργασίας στα πλαίσια του Κέντρου δεν ανταποκρίνεται στο μαθησιακό προφίλ όλων των μαθητών. Υπάρχουν μαθητές που χρειάζονται εξατομικευμένη και πλήρη υποστήριξη, προκειμένου να κατορθώσουν να ανταποκριθούν στις σχολικές τους υποχρεώσεις.

Σε κάθε περίπτωση οι ειδικοί του Κέντρου μας θα αξιολογήσουν  τη δυνατότητα του παιδιού να ενταχθεί και να επωφεληθεί από τη συμμετοχή του στο Κέντρο Μελέτης και θα σας ενημερώσουν σχετικά.