Η δυσκολία στη συνεργασία αποτελεί μία συνήθη συνθήκη για τους λογοθεραπευτές, καθώς στα λογοθεραπευτικά προγράμματα συνήθως εντάσσονται παιδιά μικρής ηλικίας. Οι λογοθεραπευτές του Κέντρου μας είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι, ώστε να τροποποιήσουν τις ανεπιθύμητες συμπεριφορές και να καθοδηγήσουν το παιδί στην υιοθέτηση θετικών προτύπων συμπεριφοράς.

Επιπλέον, αναπόσπαστο στόχο όλων των λογοθεραπευτικών προγραμμάτων αποτελεί η προαγωγή της ψυχικής υγείας των παιδιών μέσω της τόνωσης της αυτοεκτίμησής τους, τη βελτίωση του μαθησιακού κινήτρου, τη βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων τους, κ.ά.