Η αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών αφορά και τους μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  Ακόμη και στην περίπτωση που  ο μαθητής έλαβε εξειδικευμένη παρέμβαση σε μικρότερη ηλικία, υπάρχει το ενδεχόμενο να εξακολουθήσουν να αναδύονται δυσκολίες στη μάθηση σε σαφώς χαμηλότερη ένταση ή να εμφανιστούν νέα ελλείμματα δεδομένου των υψηλών απαιτήσεων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Χωρίς την κατάλληλη εξειδικευμένη υποστήριξη ένας μαθητής που εμφανίζει ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι πιθανό να οδηγηθεί σε σχολική αποτυχία.