Μάρτιος 2020

Προβλέπεται συνεργασία του ειδικού παιδαγωγού με το σχολείο, την οικογένεια και τους εμπλεκόμενους στη μάθηση του παιδιού;

2020-03-28T17:02:38+03:00
Προβλέπεται συνεργασία του ειδικού παιδαγωγού με το σχολείο, την οικογένεια και τους εμπλεκόμενους στη μάθηση του παιδιού;2020-03-28T17:02:38+03:00

Μήπως σε συνδυασμό με το σχολείο επιβαρύνεται πολύ το πρόγραμμα του παιδιού με μία παρέμβαση επί των μαθησιακών δεξιοτήτων;

2020-03-24T21:03:26+03:00
Μήπως σε συνδυασμό με το σχολείο επιβαρύνεται πολύ το πρόγραμμα του παιδιού με μία παρέμβαση επί των μαθησιακών δεξιοτήτων;2020-03-24T21:03:26+03:00