Μάρτιος 2020

Πόση ώρα χρειάζεται για την ολοκλήρωση των μαθημάτων; Τι γίνεται εάν το παιδί τελειώσει νωρίτερα τα σχολικά καθήκοντά του;

2020-03-28T17:49:03+03:00
Πόση ώρα χρειάζεται για την ολοκλήρωση των μαθημάτων; Τι γίνεται εάν το παιδί τελειώσει νωρίτερα τα σχολικά καθήκοντά του;2020-03-28T17:49:03+03:00