Συμβουλευτική Γονέων

Η οικογένεια αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα της υγιούς ανάπτυξης του παιδιού. Τη σύγχρονη εποχή οι γονείς έρχονται διαρκώς αντιμέτωποι με προκλήσεις και προβλήματα που αφορούν τα παιδιά τους και δυσκολεύονται να διαχειριστούν.

Η Συμβουλευτική Γονέων έχει ως στόχο την υποστήριξη των γονέων στα πλαίσια του γονεϊκού τους ρόλου.

Ενδεικτικά θέματα που συνήθως χρήζουν  συμβουλευτικής υποστήριξης είναι ζητήματα όπως:  απροσδόκητα γεγονότα ζωής (διαζύγιο, πένθος, κ.ά.), προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών στο οικογενειακό και σχολικό πλαίσιο, δυσκολία στην οριοθέτηση και στην επικοινωνία των γονέων με τα παιδιά, κ.ά.

Η Συμβουλευτική Γονέων είναι σκόπιμο να λαμβάνει τόπο παρουσία και των δύο γονέων,  καθώς κάθε μέλος επηρεάζει δυναμικά την οικογενειακή ζωή και συνεισφέρει με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο.

Η συχνότητα των συνεδριών εξαρτάται από τις ανάγκες τις οικογένειες και καθορίζεται, κατόπιν συνεννόησης, κατά τις πρώτες συναντήσεις με τον ψυχολόγο.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για οποιοδήποτε ερώτημα έχετε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα χαρούμε πολύ να σας εξυπηρετήσουμε.