Σχολική Μελέτη2020-08-11T01:03:25+03:00

Κέντρο Καθημερινής Μελέτης

Σε ποιους μαθητές απευθύνεται το Κέντρο Μελέτης;2020-03-24T21:08:03+03:00

Το ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού και δημιουργήθηκε με σκοπό την προετοιμασία των μαθημάτων του σχολείου με δημιουργικό και ευχάριστο τρόπο μέσα σε έναν ζεστό και ταυτόχρονα πλήρως εξοπλισμένο χώρο.

Ποιος είναι ο σκοπός του Κέντρου Μελέτης;2020-03-28T17:47:09+03:00

Αρχικά ο σκοπός του Κέντρου Μελέτης είναι η προετοιμασία των σχολικών καθηκόντων και η εμπέδωση της ύλης. Στο Κέντρο μας δεν αποσκοπούμε απλώς στη διεκπεραίωση των σχολικών καθηκόντων, ώστε οι μαθητές να είναι προετοιμασμένοι για την επόμενη ημέρα. Μας αφορά ιδιαίτερα οι μαθητές μας να εμπεδώνουν τη σχολική ύλη και να κατακτούν τους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος, ώστε να βιώνουν τη χαρά της μάθησης. Για τον σκοπό αυτό,  πέραν της προετοιμασίας των μαθημάτων, προβλέπεται πρόσθετη ενισχυτική διδασκαλία για την αντιμετώπιση τυχόν δυσκολιών.

Κύριος στόχος του Κέντρου μας  αποτελεί επιπλέον η ανάπτυξη των οργανωτικών δεξιοτήτων των μαθητών μας. Επιδιώκουμε επομένως ο μαθητής μας -από μικρή ηλικία- να μάθει πώς να οργανώνει τον χρόνο του, πώς να μελετά αποδοτικά τα μαθήματά του, να αυτοαξιολογείται εντοπίζοντας τις δυνάμεις και τις αδυναμίες του, ώστε τελικά να κατορθώσει να αναλάβει ο ίδιος την ευθύνη της μάθησής του.

Τέλος, αναπόσπαστο μέρος της στοχοθεσίας μας αποτελεί η προαγωγή της ψυχικής υγείας των μαθητών μας μέσω της διαρκούς ενθάρρυνσης και της επιβράβευσης των προσπαθειών, της τόνωσης της αυτοπεποίθησής τους, της καλλιέργειας της συμπεριφοράς τους και της προαγωγής της κοινωνικοποίησης.

Πώς είναι οργανωμένο το πρόγραμμα του Κέντρου Μελέτης;2020-03-24T21:13:50+03:00

Το πρόγραμμα του Κέντρου Μελέτης ξεκινά με την προετοιμασία των καθηκόντων για την επόμενη ημέρα στο σχολείο. Ο μαθητής εργάζεται αυτόνομα –στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του- μέσα σε μικρές ομάδες εργασίας με την παράλληλη καθοδήγηση της εκπαιδευτικού.

Ο ρόλος της εκπαιδευτικού αφορά την επίλυση αποριών των μαθητών, τη διευκόλυνση της εμπέδωσης της ύλης με την αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας και διαφόρων εποπτικών μέσων, τον έλεγχο της κατανόησης, καθώς και την καλλιέργεια των οργανωτικών δεξιοτήτων του.

Η συμπεριφορά της εκπαιδευτικού διέπεται από σεβασμό προς τον μαθητή και την προσπάθειά του για μάθηση. Για τον σκοπό αυτό αναπόσπαστο στοιχείο της διδασκαλίας συνιστά η ενθάρρυνση και η επιβράβευση των προσπαθειών, η τόνωση της αυτοπεποίθησής τους, η καλλιέργεια της συμπεριφοράς και της στάσης τους απέναντι στη μάθηση. Παράλληλα,  στις μικρές ομάδες εργασίας ενθαρρύνεται η συνεργασία και η αρμονική συνύπαρξη των μαθητών.

Πόση ώρα χρειάζεται για την ολοκλήρωση των μαθημάτων; Τι γίνεται εάν το παιδί τελειώσει νωρίτερα τα σχολικά καθήκοντά του;2020-03-28T17:49:03+03:00

Ο χρόνος ολοκλήρωσης των σχολικών καθηκόντων δε γίνεται να προβλεφθεί, καθώς εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Ωστόσο, στο Κέντρο μας έχουμε φροντίσει ο χρόνος παραμονής των μαθητών να είναι επαρκής για την ολοκλήρωση των σχολικών καθηκόντων, χωρίς να επέρχεται κόπωση και να επηρεάζεται τελικώς αρνητικά η σχολική επίδοσή.

Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης, προβλέπεται η παροχή ενισχυτικής διδασκαλίας για τη βαθύτερη εμπέδωση της ύλης. Για τον σκοπό αυτό αξιοποιούμε επιπλέον εξειδικευμένο υλικό που απευθύνεται αποκλειστικά στις ανάγκες του μαθητή μας. Επιπλέον, επιδιώκεται η τακτή επανάληψη της ύλης, ώστε να επιτυγχάνεται η βαθύτερη εμπέδωση και η κάλυψη τυχόν κενών. Τέλος, σε περίπτωση που υπάρχει επιπλέον ελεύθερος χρόνος, οργανώνονται ευχάριστες και παιγνιώδεις δραστηριότητες που στοχεύουν στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων των μαθητών μας.

Το παιδί μου εμφανίζει δυσκολίες στη μάθηση. Μπορεί να ενταχθεί στο Κέντρο Μελέτης;2020-03-24T21:15:15+03:00

Στο Κέντρο Μελέτης υποστηρίζονται και μαθητές που εμφανίζουν δυσκολίες στη μάθηση, καθώς το εκπαιδευτικό προσωπικό είναι εξειδικευμένο στην αντιμετώπισή τους. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί του Κέντρου Μελέτης βρίσκονται σε στενή συνεργασία με τους υπόλοιπους θεραπευτές τους Κέντρου, ώστε μέσω της ολιστικής θεώρησης των αναγκών των μαθητών να επιτυγχάνονται τα βέλτιστα αποτελέσματα κατά τη μαθησιακή διαδικασία.

Ωστόσο, οφείλει να επισημανθεί, ότι ο τρόπος εργασίας στα πλαίσια του Κέντρου δεν ανταποκρίνεται στο μαθησιακό προφίλ όλων των μαθητών. Υπάρχουν μαθητές που χρειάζονται εξατομικευμένη και πλήρη υποστήριξη, προκειμένου να κατορθώσουν να ανταποκριθούν στις σχολικές τους υποχρεώσεις.

Σε κάθε περίπτωση οι ειδικοί του Κέντρου μας θα αξιολογήσουν  τη δυνατότητα του παιδιού να ενταχθεί και να επωφεληθεί από τη συμμετοχή του στο Κέντρο Μελέτης και θα σας ενημερώσουν σχετικά.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για οποιοδήποτε ερώτημα έχετε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα χαρούμε πολύ να σας εξυπηρετήσουμε.