Λογοθεραπεία2020-08-11T00:49:41+03:00

Λογοθεραπεία

Τι είναι η Λογοθεραπεία;2020-03-20T22:14:54+03:00

Η Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την αποκατάσταση των διαταραχών:

 • Λόγου, δηλαδή την ευρύτερη λεκτική επικοινωνία, είτε προφορική είτε γραπτή.

 • Ομιλίας, δηλαδή την άρθρωση και τη ροή του λόγου.

 • Φωνής, δηλαδή την αλληλεπίδραση του φωνητικού συστήματος του λάρυγγα και των φωνητικών χορδών.

 • Κατάποσης.

Σε τι αναφέρεται ο όρος «γλωσσική ανάπτυξη»;2020-03-20T22:18:12+03:00

Γενικά η γλωσσική ανάπτυξη του ατόμου συντελείται σε δύο επίπεδα: α) αντιληπτικά, δηλαδή το άτομο να μπορεί να κατανοεί τον προφορικό λόγο και β) εκφραστικά, δηλαδή να μπορεί να εκφράσει αυτά που επιθυμεί.

Ειδικότερα, η  γλωσσική ανάπτυξη αποτελείται από 5 τομείς:

α) Την Άρθρωση – Φωνολογία, δηλαδή την οργάνωση και τη σωστή εκφορά των φθόγγων της γλώσσας.

β) Τη Μορφολογία, δηλαδή τα μορφήματα της γλώσσας και τον τρόπο με τον οποίο προσδίδουν νόημα στις λέξεις (το γένος, η πτώση και ο αριθμός των Ουσιαστικών, οι χρόνοι των Ρημάτων, κ.ά.).

γ)Τη  Σημασιολογία, δηλαδή το λεξιλόγιο που έχει κατακτήσει το άτομο και η σωστή χρήση του ανάλογα με την περίσταση που πρέπει να χρησιμοποιηθεί.

δ) Την  Πραγματολογία, δηλαδή την ορθή χρήση της γλώσσας και την εφαρμογή των κοινωνικών κανόνων κατά την επικοινωνία του ατόμου.

ε) Τη Σύνταξη, δηλαδή τον σωστό συνδυασμό των λέξεων ώστε να σχηματίσουν  προτάσεις.

Πού έγκειται η σημασία της Λογοθεραπείας;2020-03-20T22:18:28+03:00

Η επικοινωνία είναι μια από τις βασικότερες ανάγκες του ανθρώπου. Μέσω του λόγου και της επικοινωνίας, ανταλλάσουμε τις σκέψεις  και τις ιδέες μας, εκφράζουμε τα συναισθήματά μας και τις επιθυμίες μας. Ο λόγος είναι ένα από τα  πολυτιμότερα μέσα που διαθέτει ο άνθρωπος και συνδέεται άμεσα με τη προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Δεδομένης της σπουδαιότητας της σωστής επικοινωνίας, ο ρόλος του λογοθεραπευτή  είναι πολύ σημαντικός σε περιπτώσεις που παρατηρούνται δυσκολίες.

Ποιες διαταραχές αντιμετωπίζονται μέσω της Λογοθεραπείας;2020-03-20T22:40:11+03:00

Η Λογοθεραπεία απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα διαταραχών που εμφανίζουν ελλείμματα στον προφορικό και γραπτό λόγο, όπως:

 • Καθυστέρηση λόγου

 • Δυσκολίες στην άρθρωση

 • Τραυλισμός

 • Διαταραχές φωνής

 • Αυτισμός/Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)

 • Μαθησιακές Δυσκολίες- Δυσλεξία

 • Διαταραχές Προσοχής – Συγκέντρωσης (ΔΕΠ-Υ)

 • Εξελικτικές Αναπτυξιακές Διαταραχές.

 • Σύνδρομα

 • Εγκεφαλικά επεισόδια κ.ά

Ποια είναι τα στάδια τυπικής ανάπτυξης του λόγου;2020-03-20T22:19:18+03:00

Σε γενικές γραμμές τα παιδιά κατά τη διάρκεια της γλωσσικής ανάπτυξης, αναμένεται να εμφανίσουν συγκεκριμένες γλωσσικές δεξιότητες στο πλαίσιο αναπτυξιακών σταδίων. Στη συνέχεια παρατίθενται οι αναμενόμενες δεξιότητες του λόγου ανά χρονολογικές περιόδους. Φυσικά, αυτό δε σημαίνει ότι όλα τα παιδιά σε μία συγκεκριμένη ηλικία πρέπει να έχουν αναπτύξει ακριβώς τις ίδιες γλωσσικές δεξιότητες, καθώς το κάθε παιδί έχει τον δικό του προσωπικό ρυθμό γλωσσικής ανάπτυξης.

Ηλικία 0-6 μηνών 

 • Αναγνωρίζει ήχους

 • Εντοπίζει την πηγή του ήχου στρέφοντας το βλέμμα ή το κεφάλι του προς αυτή

 • Παράγει ή μιμείται διάφορους ήχους

 • Χρησιμοποιεί ήχους ή χειρονομίες για να υποδείξει ανάγκες

 • Χρησιμοποιεί διαφορετικό κλάμα για να εκφράσει διαφορετικές ανάγκες

 • Ανταποκρίνεται στην ομιλία χαμογελώντας.

 • Χρησιμοποιεί τα φωνήματα /b/, /p/ και /m/

 • Τροποποιεί σε ύψος και ένταση τη φωνή του

Ηλικία 7 – 12 μηνών

 • Καταλαβαίνει το «ναι» και το «όχι»

 • Αποκρίνεται στο κάλεσμα του ονόματός του

 • Ακούει και μιμείται περισσότερους ήχους από το προηγούμενο γλωσσικό στάδιο

 • Αναγνωρίζει λέξεις που σχετίζονται με συνηθισμένα αντικείμενα (π.χ. κούπα, παπούτσι, χυμός)

 • Χρησιμοποιεί μεγαλύτερη ποικιλία ήχων.

 • Εστιάζει την προσοχή του, όταν του μιλά κάποιος

 • Αρχίζει να παράγει μία ακατάληπτη γλώσσα

 • Παράγει μία ή περισσότερες λέξεις

 • Σταδιακά κάνει χρήση των Ουσιαστικών

 • Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο μίας έως τριών λέξεων

 • Κατανοεί απλές εντολές

Ηλικία 13 – 18 μηνών

 • Χρησιμοποιεί πρότυπα επιτονισμού ενηλίκων

 • Χρησιμοποιεί ηχολαλία και μη καταληπτή ομιλία (νεολογισμοί)

 • Παραλείπει μερικά αρχικά σύμφωνα και σχεδόν όλα τα τελικά σύμφωνα

 • Ακολουθεί απλές εντολές

 • Αναγνωρίζει ένα ως τρία μέρη του σώματος

 • Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο από 3 έως 20 ή περισσότερες λέξεις (Στην πλειονότητά τους ουσιαστικά)

 • Συνδυάζει χειρονομίες και λόγο

 • Κάνει έκκληση για τα περισσότερα από τα αντικείμενα που επιθυμεί

Ηλικία 19 – 24 μηνών

 • Χρησιμοποιεί περισσότερο καταληπτό λόγο από την ασυνάρτητη ομιλία (νεολογισμούς)

 • Ο λόγος του γίνεται κατά 25 – 50% κατανοητός στους ξένους

 • Αρχίζει να συνδυάζει ουσιαστικά και ρήματα

 • Αρχίζει να χρησιμοποιεί αντωνυμίες

 • Χρησιμοποιεί κατάλληλο χρωματισμό στη φωνή για τις ερωτήσεις

 • Απαντά στην ερώτηση «τι είναι αυτό;»

 • Διασκεδάζει ακούγοντας ιστορίες

 • Γνωρίζει πέντε βασικά μέρη του σώματος

 • Ονομάζει οικεία αντικείμενα

 • Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 50 με 100 ή και περισσότερες λέξεις

 • Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο 300 ή περισσότερων λέξεων

Ηλικία 2 – 3 ετών

 • Ο λόγος του παιδιού γίνεται καταληπτός 50 – 75%.

 • Καταλαβαίνει το «ένα» και τα «πολλά»

 • Λεκτικοποιεί την ανάγκη για τουαλέτα (πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά)

 • Ζητάει αντικείμενα με το όνομά τους

 • Δείχνει τις εικόνες σε βιβλίο ονομάζοντάς τις

 • Αναγνωρίζει διάφορα μέρη του σώματος

 • Ακολουθεί απλές εντολές και απαντά σε απλές ερωτήσεις

 • Απολαμβάνει να ακούει μικρές ιστορίες, τραγούδια και ρυθμούς

 • Κάνει ερωτήσεις με 1 ή 2 λέξεις

 • Χρησιμοποιεί φράσεις 3 – 4 λέξεων, με Υποκείμενο – Ρήμα – Αντικείμενο

 • Χρησιμοποιεί μερικές προθέσεις, άρθρα, ρήματα στον ενεστώτα, ομαλό πληθυντικό και ανώμαλους τύπους στον αόριστο

 • Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο 500 ή 900 ή περισσότερων λέξεων

 • Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 50 έως 250 ή περισσότερων λέξεων. Σημειώνεται ότι παρατηρείται ραγδαία ανάπτυξη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

 • Παρουσιάζει πολλαπλά γραμματικά λάθη

 • Καταλαβαίνει τα περισσότερα πράγματα από αυτά που λέγονται

 • Μιλάει με δυνατή φωνή

 • Χρησιμοποιεί τα φωνήεντα σωστά

 • Χρησιμοποιεί σωστά σύμφωνα σε αρχική θέση

 • Χρησιμοποιεί περίπου 27 φωνήματα

 • Χρησιμοποιεί το βοηθητικό «είναι»

 • Χρησιμοποιεί μερικά ομαλά ρήματα στον αόριστο, κτητικά μορφήματα, αντωνυμίες και προστακτική

 • Ηλικία 3 – 4 ετών

 • Καταλαβαίνει τη λειτουργία των αντικειμένων

 • Καταλαβαίνει διαφορές στις έννοιες (σταματώ – ξεκινώ, μέσα – έξω, μικρό – μεγάλο)

 • Ακολουθεί εντολές που αποτελούνται από 2 και 3 μέρη

 • Ρωτάει και απαντάει σε απλές ερωτήσεις (ποιος, τι, που, γιατί)

 • Συχνά κάνει ερωτήσεις και ζητά λεπτομέρειες στις απαντήσεις

 • Χρησιμοποιεί την ομιλία για να εκφράσει συναισθήματα

 • Χρησιμοποιεί 4 με 5 λέξεις στις προτάσεις

 • Αναγνωρίζει αντικείμενα με το όνομά τους

 • Χειρίζεται επιδέξια τους ενήλικες και παρατηρεί

 • Χρησιμοποιεί ουσιαστικά και ρήματα πιο συχνά

 • Έχει αίσθηση του παρελθόντος και του μέλλοντος

 • Έχει ένα αντιληπτικό λεξιλόγιο 1200 – 2000 λέξεων

 • Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 800 – 1500 λέξεων

 • Ο λόγος είναι κατά 80% καταληπτός

 • Η γραμματική βελτιώνεται αν και κάποια λάθη επιμένουν

 • Γίνεται κατάλληλη χρήση του «είμαι» και «είναι» στις προτάσεις

 • Είναι σε θέση να τοποθετεί δύο γεγονότα σε χρονολογική σειρά

 • Συμμετέχει σε συζητήσεις

 • Συνεπής χρήση ομαλού πληθυντικού, κτητικών αντωνυμιών και ρημάτων αορίστου

Ηλικία 4 – 5 ετών

 • Κατανοεί τις έννοιες των αριθμών έως το 3

 • Αναγνωρίζει 1 έως 3 χρώματα

 • Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο 2800 ή περισσότερων λέξεων

 • Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 900 έως 2000 ή περισσότερων λέξεων

 • Μετράει ως το 10 μηχανικά

 • Χρησιμοποιεί γραμματικά σωστές προτάσεις

 • Χρησιμοποιεί προτάσεις 4 έως 8 λέξεων

 • Απαντά σε σύνθετες ερωτήσεις που αποτελούνται από 2 μέρη

 • Ρωτά για ορισμούς λέξεων

 • Μιλά με μια συχνότητα 186 λέξεων ανά λεπτό περίπου

 • Μειώνεται ο συνολικός αριθμός των επαναλήψεων

 • Παράγει σύμφωνα με 90% ακρίβεια

 • Μειώνεται σημαντικά ο αριθμός των συνεχών ηχητικών παραλείψεων και των υποκατάστατων

 • Ο λόγος του είναι συνήθως καταληπτός από τους ξένους

 • Μιλά σχετικά με εμπειρίες στο σχολείο, σε σπίτια φίλων κτλ.

 • Αναμεταδίδει με ακρίβεια μια μεγάλη ιστορία

 • Δίνει προσοχή σε μια ιστορία και απαντά σε απλές ερωτήσεις σχετικά με αυτή

 • Χρησιμοποιεί κτητικές αντωνυμίες, μέλλοντα χρόνο και συγκριτικά μορφήματα στις προτάσεις

Ηλικία 5-6 ετών

 • Ονομάζει 6 βασικά χρώματα και 3 βασικά σχήματα

 • Ακολουθεί εντολές που αποτελούνται από 3 μέρη

 • Κάνει ερωτήσεις με το «πώς»

 • Απαντά λεκτικά στο «Γεια» και στο «Τι κάνεις;»

 • Χρησιμοποιεί παρελθόντα χρόνο και μέλλοντα κατάλληλα

 • Χρησιμοποιεί συνδέσμους

 • Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο περίπου 13000 λέξεις

 • Ονομάζει τα αντίθετα

 • Ονομάζει διαδοχικά ημέρες της εβδομάδας

 • Μετρά ως το 30 μηχανικά

 • Ανταλλάσσει πληροφορίες και κάνει ερωτήσεις

 • Χρησιμοποιεί προτάσεις με λεπτομέρειες

 • Αναμεταδίδει με ακρίβεια μια ιστορία

 • Τραγουδά ολόκληρα τραγούδια και απαγγέλει παιδικά ποιηματάκια

 • Επικοινωνεί εύκολα με ενήλικες και άλλα παιδιά

Ηλικία 6 – 7 ετών

 • Ονομάζει κάποια γράμματα, αριθμούς και νομίσματα

 • Τοποθετεί κατά σειρά αριθμούς

 • Κατανοεί το «αριστερά» και το «δεξιά»

 • Χρησιμοποιεί αυξανόμενα πιο σύνθετες περιγραφές

 • Απασχολείται με συζητήσεις

 • Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο περίπου 20000 λέξεων

 • Χρησιμοποιεί προτάσεις 6 λέξεων περίπου

 • Κατανοεί τις περισσότερες έννοιες του χρόνου

 • Απαγγέλει το αλφάβητο

 • Μετράει ως το 100 μηχανικά

 • Χρησιμοποιεί περισσότερα μορφολογικά σημάδια καταλλήλως

 • Χρησιμοποιεί κατάλληλα την παθητική φωνή

Πότε πρέπει να απευθυνθώ σε έναν λογοθεραπευτή;2020-03-20T22:40:51+03:00

Όπως προαναφέρθηκε ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ των παιδιών στα στάδια της γλωσσικής τους ανάπτυξης, καθώς το κάθε παιδί έχει ένα δικό του προσωπικό ρυθμό γλωσσικής ανάπτυξης. Ωστόσο, στην περίπτωση που παρατηρείται σημαντική καθυστέρηση βάσει του αναμενόμενου για τη χρονολογική του ηλικία ή που τα ελλείμματα στον λόγο συνδέονται με ελλείμματα σε άλλους τομείς της ανάπτυξης (σωματική, κοινωνική, συναισθηματική, κτλ.) είναι σκόπιμο να απευθυνθείτε σε ένα λογοθεραπευτή, προκειμένου να αξιολογήσει το παιδί και να εκτιμήσει εάν χρειάζεται να ενταχθεί σε λογοθεραπευτικό πρόγραμμα αποκατάστασης των δυσκολιών.

Γιατί είναι απαραίτητο να απευθυνθώ σε λογοθεραπευτή σε περίπτωση γλωσσικής καθυστέρησης;2020-03-20T22:41:46+03:00

Η καθυστέρηση της γλωσσικής ανάπτυξης αποτελεί ένα σημείο που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής από την οικογένεια, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος ύπαρξης κάποιας διαταραχής. Σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαία η έγκαιρη αξιολόγηση του παιδιού από λογοθεραπευτή, προκειμένου είτε να αποκλείσει την περίπτωση ύπαρξης κάποιας διαταραχής είτε να εντάξει άμεσα το παιδί σε λογοθεραπευτικό πρόγραμμα με σκοπό την αποκατάσταση των δυσκολιών.

Στην περίπτωση δε που η καθυστέρηση στη γλωσσική ανάπτυξη οφείλεται σε κάποια διαταραχή και το παιδί δε λάβει έγκαιρα την κατάλληλη υποστήριξη, τα προβλήματα στον λόγο όχι μόνο ενδέχεται να ενταθούν, δυσχεραίνοντας έτσι την αποκατάστασή τους, αλλά ενδέχεται να επιφέρουν επιπλέον δευτερογενή προβλήματα σε άλλους τομείς της ανάπτυξης, όπως σε ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο (μειωμένη αυτοεκτίμηση, άγχος, επιθετικότητα, ελλείμματα στην κοινωνική αλληλεπίδραση, κ.ά.), αλλά και σε μαθησιακό επίπεδο (δυσκολίες στην ανάγνωση, στη γραφή, στην παραγωγή γραπτού λόγου, κ.ά.).

Συνοψίζοντας, τα προβλήματα στον λόγο και στην ομιλία που οφείλονται σε κάποια διαταραχή δεν παρέρχονται μόνα τους και χρήζουν έγκαιρης λογοθεραπευτικής παρέμβασης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η υγιή ανάπτυξη του παιδιού.

Με ποιον τρόπο είναι οργανωμένο ένα λογοθεραπευτικό πρόγραμμα;2020-03-20T22:20:21+03:00

Σε πρώτο στάδιο γίνεται η αξιολόγηση με τη χρήση διαφόρων μέσων (σταθμισμένων και άτυπων εργαλείων αξιολόγησης του λόγου και της ομιλίας, λήψη κοινωνικού ιστορικού, συγκέντρωση πληροφοριών από το οικογενειακό και το σχολικό πλαίσιο σε περίπτωση που το παιδί φοιτά, κ.ά.).

Σε δεύτερο στάδιο, σε περίπτωση που το παιδί χρειάζεται να ενταχθεί σε λογοθεραπευτικό πρόγραμμα, καταρτίζεται  το θεραπευτικό πρόγραμμα με τους μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους στόχους.

Σε τρίτο στάδιο γίνεται η εφαρμογή του θεραπευτικού προγράμματος με τη διαρκή αξιολόγηση της πορείας του και την αναπροσαρμογή, όπου απαιτείται, της στοχοθεσίας.

Πόσο σύντομα αναμένεται να παρατηρηθεί βελτίωση και πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί το λογοθεραπευτικό πρόγραμμα;2020-03-20T22:20:41+03:00

Ο χρόνος παρατήρησης βελτίωσης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως την ένταση των δυσκολιών, το πόσο έγκαιρα έλαβε έναρξη η παρέμβαση, τη συστηματικότητα της παρέμβασης, τη συνεργασία της οικογένειας, κ.ά.

Επομένως, ένα λογοθεραπευτικό πρόγραμμα που αφορά ήπιες δυσκολίες του λόγου και έχει εξασφαλίσει τις υπόλοιπες συνθήκες επιτυχίας αναμένεται να ολοκληρωθεί σε σύντομο χρόνο. Ωστόσο, υπάρχουν λογοθεραπευτικά προγράμματα που αναμένεται να διαρκέσουν για αρκετό χρόνο. Σε κάθε περίπτωση κριτήριο επιτυχίας ενός προγράμματος αποτελεί η επίτευξη διαρκούς προόδου.

Ποιοι εφαρμόζουν τα λογοθεραπευτικά προγράμματα;2020-03-20T22:20:56+03:00

Τα λογοθεραπευτικά προγράμματα εφαρμόζονται αποκλειστικά από λογοθεραπευτές με άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Οι λογοθεραπευτές του Κέντρου μας είναι άρτια εξειδικευμένοι, έχοντας παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων και εκπαιδεύσεων, και διαθέτουν πολυετή εμπειρία στον χώρο των ειδικών θεραπειών.

Ποια είναι η συχνότητα των συνεδριών;2020-03-20T22:21:11+03:00

Η συχνότητα των συνεδριών εξαρτάται από την ένταση των δυσκολιών. Σε κάθε περίπτωση η συστηματικότητα αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα επιτυχίας των προγραμμάτων. Οι Λογοθεραπευτές του Κέντρου θα σας ενημερώσουν κατά την πρώτη συνάντηση σχετικά και από κοινού θα ορίσετε τη συχνότητα.

Το παιδί μου εμφανίζει δυσκολίες στη συνεργασία. Μήπως δεν καταφέρει να ανταποκριθεί στο λογοθεραπευτικό πρόγραμμα;2020-03-20T22:21:25+03:00

Η δυσκολία στη συνεργασία αποτελεί μία συνήθη συνθήκη για τους λογοθεραπευτές, καθώς στα λογοθεραπευτικά προγράμματα συνήθως εντάσσονται παιδιά μικρής ηλικίας. Οι λογοθεραπευτές του Κέντρου μας είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι, ώστε να τροποποιήσουν τις ανεπιθύμητες συμπεριφορές και να καθοδηγήσουν το παιδί στην υιοθέτηση θετικών προτύπων συμπεριφοράς.

Επιπλέον, αναπόσπαστο στόχο όλων των λογοθεραπευτικών προγραμμάτων αποτελεί η προαγωγή της ψυχικής υγείας των παιδιών μέσω της τόνωσης της αυτοεκτίμησής τους, τη βελτίωση του μαθησιακού κινήτρου, τη βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων τους, κ.ά.

Υπάρχει συνεργασία των λογοθεραπευτών με άλλες ειδικότητες;2020-03-28T17:10:28+03:00

Τα προβλήματα στον λόγο και στην ομιλία συχνά αποτελούν σύμπτωμα μίας ευρύτερης διαταραχής της ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, στο Κέντρο μας κρίνεται αναγκαία συνθήκη η συνεργασία του λογοθεραπευτή με άλλες ειδικότητες, προκειμένου να αντιμετωπίζονται με ολιστικό τρόπο οι ανάγκες του παιδιού. Επιπλέον, ο λογοθεραπευτής συχνά συνεργάζεται και διαμορφώνει κοινή στοχοθεσία με άλλους θεραπευτές, προκειμένου να εξασφαλιστούν τα βέλτιστα αποτελέσματα της παρέμβασης. Τέλος,  καθώς οι λογοθεραπευτές μας έχουν βαθιά θεωρητική γνώση των χαρακτηριστικών της κάθε διαταραχής, βρίσκονται σε θέση να μπορούν να ανιχνεύσουν αναδυόμενα ελλείμματα σε άλλους τομείς της ανάπτυξης, παραπέμποντας έτσι έγκαιρα το παιδί για αξιολόγηση από άλλον ειδικό. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η έγκαιρη παρέμβαση σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, η οποία αποτελεί βασικό κριτήριο για την αποκατάσταση κάθε διαταραχής.

Προβλέπεται συνεργασία του λογοθεραπευτή με την Οικογένεια και το Σχολείο;2020-03-20T22:42:47+03:00

Στο Κέντρο μας πιστεύουμε ότι η Οικογένεια και το Σχολείο αποτελούν πολύτιμους αρωγούς της προσπάθειάς μας και επομένως αναπόσπαστο μέρος των Προγραμμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, στο τέλος κάθε συνεδρίας προβλέπεται σύντομη ενημέρωση σχετικά με την πορεία του παιδιού, ενώ ανά τακτά διαστήματα γίνονται εκτενέστερες ενημερώσεις σχετικά με την πορεία των Προγραμμάτων και λαμβάνονται από κοινού αποφάσεις για την πορεία τους.

Αποκλειστικά και μόνο με τη σύμφωνη γνώμη της οικογένειας, επιδιώκεται η δημιουργία ενός δικτύου εποικοδομητικής συνεργασίας με το Σχολείο με σκοπό την αποτελεσματική στήριξη του παιδιού.

Το παιδί μου εμφανίζει διαταραχή στον λόγο. Ενδέχεται να επηρεάσει τη σχολική του πορεία;2020-03-20T22:22:09+03:00

Μια διαταραχή στον λόγο που δεν έχει λάβει την κατάλληλη λογοθεραπευτική παρέμβαση ενδέχεται να επηρεάσει τις μαθησιακές δεξιότητες του παιδιού. Ενδεικτικά, προβλήματα στον προφορικό λόγο συνδέονται με ελλείμματα στην ανάγνωση, στη γραφή, στην παραγωγή γραπτού λόγου, κ.ά.. Αντίθετα, στην περίπτωση που τα ελλείμματα στον προφορικό λόγο έχουν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά ο κίνδυνος εμφάνισης δευτερογενών δυσκολιών στη μάθηση περιορίζεται σημαντικά. Στο Κέντρο μας δίνεται μεγάλη σημασία στην εξασφάλιση της επιτυχούς ένταξης του παιδιού στο σχολικό πλαίσιο. Για τον σκοπό αυτό εφαρμόζονται, όπου κρίνεται απαραίτητο, προγράμματα σχολικής ετοιμότητας, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη μαθησιακή πρόοδο του παιδιού.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για οποιοδήποτε ερώτημα έχετε μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα χαρούμε πολύ να σας εξυπηρετήσουμε.